Co-ed Varsity Badminton

Co-ed Varsity Badminton – 2018/2019 School Year

ROSTER

Yuwen (Leona) Du
Meixing (Star) Jin
Zijian Ju
Hoang Le
Victoria Lin
Yitong (Maity) Ma
Bianca Marra
Long (Peter) Phan
Minh Chau (Minh) Phan
Haotian Sun
Bohan (Nicole) Sun
Asher Thomas
Maojiang (Gavin) Tian
An Tran
Uyen (Dory) Tran
Weilin (Alan) Wen
Qinyu (Ida) Wu
ZhenZhen (Monica) Yu
Qixin Zhu

COACHES

Maureen Van Moffaert, Head Coach
Zuyi Wang, Asst. Coach

SCHEDULE

No Games Scheduled

SCOREBOARD

No Scores Reported