Coed Fencing

Athletics Roster

Victoria Bove
Luke Daddino
Michael Diaz
Ryan Grigoletto
Ana Kandareli
Michael Kreitzman
Hunter Lacy
HongQian Lang
Minh Chau Phan
Giovanni Pugni
Mengqi Shen
Scott Speranza
Uyen Tran
Qiuyu (Joyce) Yan
Helen Young
ZhenZhen Yu

Coaches

Alexandra Tannous